Modul ALA1

ALA1 je elektronický modul pro výrobu měřicí sondy. Obsahuje vstupy pro měření napětí a frekvence, převodník signálů, záznamník a komunikátor s rozhraním RS-232. Vyznačuje se flexibilitou v přepočtu vstupních veličin na výslednou hodnotu, širokými možnostmi konfigurace, malými rozměry a nízkou proudovou spotřebou. Lze jej použít s trvalým připojením k nadřízenému systému nebo jako samostatný záznamník s občasným sběrem dat. Je přizpůsoben k připojení modulu ALA GPRS  pro přenos dat v síti GSM.

ALA1Module.png Modul ALA1 nabízí rychlé řešení pro připojení senzorů do systému sběru dat. Příkladem jsou snímače pro měření teploty, tlaku, nebo vlhkosti. Dokonalé přizpůsobení k danému senzoru znamená měření jeho výstupního signálu, linearizaci, teplotní kompenzaci a zapnutí napájení potřebnou dobu před měřením. Veškerou konfiguraci modulu lze provést na počítači vybaveném pouze textovým editorem a terminálovým programem pro sériové rozhraní RS-232. Malé rozměry umožňují montáž i do speciálních aplikací. K sériovému rozhraní lze připojit komunikační adaptér pro zvolenou komunikační síť, například modem, GSM/GPRS nebo ethernet.VlastnostiModulALA1FunkcniSchema1

 • Rozměry 107 x 24 x 10 mm. Hmotnost 10 g.
 • Pracovní teplota -25 až +70 stupňů Celsia.
 • Rozsah napájecího napětí 3.5 až 28 V. Lze upravit pro napájení z lithiové baterie 3.6 V na rozsah 3.0 až 3.7 V.
 • Proudový odběr z napájecího zdroje v době mimo měření a komunikaci 25 uA. Při napájení z lithiové baterie 5 uA.
 • 6 vstupů s volbou A/D převodník nebo čítač nebo přímé připojení teploměru. Měření vlastního napájecího napětí.
 • Vzorkovací perioda pro zápis do záznamníku 1 sekunda až 90 dní nastavitelná samostatně pro každý vstup. Počáteční datum a čas pro posun vzorkování nastavitelný samostatně pro každý vstup.
 • Paměť 1 MB pro uložení až 150000 změřených hodnot. Celou paměť lze přečíst za 1 minutu. Lze číst celou paměť nebo vybraný úsek.
 • Pro úsporné napájení externích čidel časově programovatelný výstup napájecího napětí. Čidlo se zapne s nastavitelným předstihem před měřením.
 • Široké možnosti přepočtu vstupních signálů na výslednou hodnotu. Přepočet vstupního signálu dle zadané tabulky s druhým vstupním signálem jako parametrem umožňuje zpracování signálu z nelineárního senzoru včetně teplotní kompenzace. Převodní tabulky se vytvářejí jako textové soubory a ukládají se do modulu protokolem X-modem.
 • Sériové rozhraní RS-232 až 230400 bit/s.
 • Textový komunikační protokol. Veškeré parametry se zapisují a čtou pomocí textových příkazů.
 • Programová podpora pro připojení modulu ALA GPRS zahrnuje zpracování SMS zpráv a e-mailů, příjem CSD datového volání (přes modem), a TCP datový server (telnet).
 • Upgrade programu přes sériové rozhraní protokolem X-modem.

 • Dokumentace

  Dokumentace k modulu ALA1 je zde.

  Aktuální verze programu

  Pro upgrade programu verze 1.xx je určen tento soubor, pro upgrade programu verze 2.xx tento soubor.


  Modul ALA GPRS
  Modul ALA GPRS slouží k rozšíření komunikačních možností modulu ALA1 zpřístupněním služeb sítě GSM.
  ALAGPRS
  Technická data
 • Pracovní teplota -20 až +55 stupňů Celsia.
 • Rozsah napájecího napětí 5.5 až 32 V.
 • Klidový proudový odběr z napájecího zdroje 12 V v době mimo komunikaci 6 mA.
 • Maximální proudový odběr 500 mA.


 • Možnosti komunikace přes GSM

  Modul ALA1 může být řízen následujícími způsoby:
 • Pomocí SMS.
 • Pomocí e-mailu.
 • Přes internet programem ALAConnect nebo klientem telnet.
 • Modemovým datovým spojením (CSD) programem ALAConnect nebo libovolným programem pro komunikaci přes modem.

 • Další možnosti modulu ALA1 při komunikace přes GSM jsou:
 • Automatické odesílání změřených dat do e-mailové schránky, na datový server ALA, nebo pomocí SMS.
 • Odesílání varovných zpráv při překročení nastavených mezí měřených veličin

 • Dokumentace
  Možnosti přenosu dat v síti GSM