Hladinoměry

Hladinoměry ALA jsou sondy pro měření hladiny a teploty vody s možností automatického přenosu dat přes GSM na internetový server. Robustní a dlouhodobě prověřená konstrukce sdružuje tlakové a teplotní čidlo a měřicí elektroniku včetně záznamníku v nerezovém tělese zanořeném pod hladinou. Závěsný kabel k ponornému tělesu může mít délku až několik stovek metrů, a je zakončen GSM přenosovým modulem. Nízká spotřeba energie umožňuje provoz více než 10 roků bez výměny baterií. Hladinoměr může být vybaven externím měřicím vstupem pro připojení průtokoměru.
Systém varovných zpráv umožňuje zadat meze měřených veličin, při jejichž překročení se rozešlou varovné e-maily nebo SMS.

ALA1Module.png Hladinoměry měří hydrostatický tlak vody a její teplotu. Umístění celého měřicího systému do tělesa zanořeného pod hladinou znamená odstranění vzájemných teplotních driftů jednotlivých součástí a tím nepřesností v měření, které nastávají pokud je čidlo propojeno s měřicí stanicí například proudovou smyčkou. Při výrobě se provádí kalibrace při různých výškách hladiny a různých teplotách, a kalibrační tabulky jsou naprogramovány do hladinoměru. Výsledkem je přesnost a dlouhodobá stabilita měření.
Přenos dat z hladinoměru i příkazů pro hladinoměr probíhá jako čitelný text přes e-mail a SMS. Ke komunikaci s hladinoměrem není nutné žádné další programové vybavení, stačí poštovní klient, e-mailová schránka a mobilní telefon. Změřená data je možno sledovat na internetovém serveru ALA, který zajišťuje příjem e-mailů s daty a jejich převod do databáze a běžícího grafu.
Pečlivým návrhem celého přístroje bylo dosaženo nízké spotřeby energie z napájecích zdrojů. Po instalaci hladinoměru na lokalitě a nastavení automatického zasílání změřených dat přes GSM následuje až 10 roků bezobslužného provozu na baterie se sledováním hladiny na internetovém serveru ALA.


Seznam typů

Typ Popis Oblasti použití Dokumenty
4020 Hladinoměr bez dálkového přenosu dat, napájený z baterie vestavěné v ponorném tělese. Dlouhodobá měření s občasným sběrem dat. Leták Návod k použití
4050 Hladinoměr s dálkovým přenosem dat napájený z výměnné baterie nebo z externího zdroje. Variabilní režim měření a přenosu dat, možnost nepřetržitého měření a sledování.
Leták Návod k použití
 4051 Hladinoměr typu 4050 rozšířený o externí vstup 0 až 20 mA pro průtokoměr s proudovým výstupem. Měření ve vodárnách, čerpací zkoušky v hydrogeologických vrtech.                    Návod k použití
4052 Hladinoměr typu 4050 rozšířený o externí impulsní vstup pro průtokoměr s REED nebo OPTO výstupem. Měření ve vodárnách, čerpací zkoušky v hydrogeologických vrtech.                    Návod k použití


Indikace stavu vybití baterie

Hladinoměry ALA jsou vybaveny  indikací stavu  baterie. Tato funkce umožňuje uživateli řídit proces měření a sběru dat tak, aby vyloučil možnost nečekaného ukončení činnosti hladinoměru v důsledku úplného vybití baterie.
Lithiová baterie se vyznačuje plochou vybíjecí křivkou, kdy napětí baterie je konstantní po celou dobu vybíjení. Tato vlastnost vylučuje určit stupeň vybití baterie měřením jejího napětí. Hladinoměr proto monitoruje svůj vlastní proudový odběr,  vezme v úvahu samovybíjení a celkovou kapacitu baterie, a spočítá kapacitu zbývající. Tento údaj se zapisuje do záznamníku, a dává přehled o vybíjení baterie v průběhu času.

Optimální režimy činnosti jednotlivých typů hladinoměrů z hlediska energetických nároků na napájení

Typ 4020 který má vestavěnou baterii je projektován pro pravidelné měření a zápis do záznamníku s periodou 10 minut a delší, a sběr nových dat pomocí počítače jedenkrát za den nebo v intervalu delším. Při tomto režimu činnosti je typická doba života vestavěné baterie minimálně 10 roků. Při častějším měření a sběru dat se tato doba úměrně zkracuje.
Typy 4050, 4051 a 4052 napájené z výměnné baterie jsou projektovány pro činnost v energeticky úsporném režimu dálkového přenosu dat. GSM modul se zapíná pravidelně s nastavenou periodou při přenosu dat, a mimo tuto dobu je vypnutý. Pokud pošleme hladinoměru dálkově příkaz pomocí SMS nebo e-mailu, nepřijme jej ihned, ale až v okamžiku přenosu dat.Výměnná baterie zabezpečí typicky 10 roků pravidelného přenosu dat do e-mailové schránky dvakrát za týden, nebo 5 roků jednou za den při periodě měření a zápisu do záznamníku 1 hodina nebo delší.
Typy 4050, 4051 a 4052 napájené z externího zdroje mají GSM modul trvale zapnutý, reagují ihned na dálkově odeslaný příkaz, a je možné si kdykoliv vyžádat změřená data nebo trvale sledovat měřené veličiny.

Automatické posílání dat z hladinoměru

Hladinoměr posílá data ve formě e-mailů nebo SMS, a to buďto pravidelně jako blok nových dat ze záznamníku od posledního přenosu, nebo při každém zápisu nových dat do záznamníku. Druhý způsob se nazývá zrcadlení dat, a umožňuje trvale sledovat průběh veličin, přičemž pro snížení frekvence posílání dat lze nastavit zápis do záznamníku pouze pokud se změřená hodnota změnila. Data se posílají na server ALA, který je ihned vynáší do běžícího grafu, nebo je možné je posílat do libovolné e-mailové schránky.

Dálkové odeslání příkazu pro hladinoměr

Příkazy pro hladinoměr se posílají pomocí SMS a e-mailů, odpovědi posílá hladinoměr na telefonní číslo nebo adresu odesílatele. Pokud u hladinoměru nastavíme trvalé zapnutí GSM modulu, pak jsou možné další způsoby komunikace - připojením TCP klienta přes internet, a datovým voláním přes modem.