Datový server ALA

Server ALA příjimá e-maily s daty z měřicích sond, kontroluje správnost, a ukládá je do databáze. Data se zobrazují ve formě grafu a tabulky, a lze je exportovat pro další zpracování. Režim přenosu dat a zobrazení jsou přizpůsobeny typu měřící stanice.

Vlastnosti

  • běžící graf s okamžitým zobrazením příchozích hodnotALA1Module.png
  • interaktivní prohlížení současných i historických dat
  • intuitivní volba měřítka času i hodnoty
  • systém varovných zpráv pomocí e-mailů a SMS

  • Leták k datovému serveru ALA je zde.

    Server se nachází na adrese http://data.ala1.com. Veřejné sondy lze prohlížet bez přihlášení.