Dokumentace k monitorovacímu systému

Uvedené dokumenty se vztahují k monitorovacímu systém ALA jako celku. Dokumenty k jednotlivým měřicím sondám jsou umístěny u popisu každé sondy.

Komunikační protokol

Zde je popis komunikačního protokolu sond systému ALA. Dokument obsahuje rovněž popis elektronického modulu ALA1.

Aplikační poznámka 3 - Přenos dat v síti GSM / GPRS

Aplikační poznámka 3 obsahuje popis komunikačních možností a konfigurace provozních parametrů sond pro provoz v síti GSM.